Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 152, Naxxar Road, San Gwann, Malta
  • clients(at)lawyersmalta.eu
  • +356 21 376 686
Our Articles

Podatki w Malcie

Podatki w Malcie

Malta stała się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, aw 2008 roku, weszła do strefy euro. Członkostwo w UE, a system podatkowy wykonane Malta bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Maltański system podatkowy jest bardzo atrakcyjny z tytułu podatku od osób prawnych, jak również do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Malta podpisała z ponad 60 krajów. Podatki na Malcie dotyczy osób fizycznych i firm.

Opodatkowanie osób fizycznych w Malta

Na Malcie, podatki, które odnoszą się do osób zależą przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Dla mieszkańców, którzy mają miejsce zamieszkania na Malcie obowiązują dochodu i podatku od zysków kapitałowych. Osoby realizujące tylko jeden z warunków, będzie zobowiązany do płacenia podatków w dochodach oni wykonywać lub odbierać na Malcie i zysków kapitałowych, które są wykonane na Malcie. Podatek dochodowy jest zmienna i osiąga maksymalnie 35% w zależności od stanu cywilnego osób i jeśli mają dzieci. Nierezydenci oraz osoby, która nie mają siedziby w Malcie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i podatku od zysków kapitałowych dla których dokonują na terytorium danego kraju. Zainteresowania licencyjne i zyski kapitałowe od firm posiadających są zwolnione z podatku, o ile dochód nie jest wykonany z nieruchomości.

Opodatkowanie przedsiębiorstw maltańskich

Podatek dochodowy od dochodu światowego jest stosowany do spółek zarejestrowanych na Malcie i zagranicznych firm z oddziałami w Malta. Spółek niebędących rezydentami i spółki, które mają zarząd na Malcie będą opodatkowane na dochód to uczynić tylko w Malta. Podatek dochodowy dla firm na Malcie wynosi 35%. 

Refundacje i zwolnienia podatkowe na Malcie

Malta pełny system przypisywania upoważnia akcjonariuszy do żądania zwrotu na podatkach firma płaci. Oznacza to, że gdy akcjonariusze otrzymają dywidendę od spółki z siedzibą na Malcie, mogą również ubiegać się o zwrot 6 / 7ths od podatku w wysokości 5% podatku spółka podlega na Malcie.

Jeśli chcesz inwestować w Malcie i potrzebujesz porady podatkowej, można skontaktować się z naszymi ekspertami w tworzeniu firmy.