Podatki w Malcie

Podatki w Malcie

Malta stała się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, aw 2008 roku, weszła do strefy euro. Członkostwo w UE, a system podatkowy wykonane Malta bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Maltański system podatkowy jest bardzo atrakcyjny z tytułu podatku od osób prawnych, jak również do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które…
Read More