Podatki w Malcie

Podatki w Malcie

Malta stała się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, aw 2008 roku, weszła do strefy euro. Członkostwo w UE, a system podatkowy wykonane Malta bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Maltański system podatkowy jest bardzo atrakcyjny z tytułu podatku od osób prawnych, jak również do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które…
Read More

Otworzyć firmę na Malcie

Jeśli chcesz otworzyć firmę na Malcie, nasi lokalni specjaliści mogą pomóc zawierać wszelkiego rodzaju firmy i oferują szczegółowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Rodzaje spółek w Malta        Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Jawna  Spółka komandytowa  Międzynarodowa spółka holdingowa  gałąź  zaufanie Minimalny kapitał zakładowy  Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jedna tysięcy sto sześćdziesięciupięć - 1165…
Read More