Otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na Malcie

Otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na Malcie

Zgodnie z ustawą o maltańskiej firmy, istnieje kilka rodzajów spółek zagranicznych inwestorów może założyć na Malcie. Spośród nich najczęstsze rodzaje przedsiębiorstw są publiczne i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje kilka różnic pomiędzy tymi dwiema formami gospodarczych o liczbie akcjonariuszy oraz wymogów dotyczących minimalnego kapitału zakładowego. Inwestorzy mogą wybrać odpowiedni rodzaj firmy…
Read More